Античен град Кабиле

Древният тракийски град Кабиле се намира на седем километра северозападно от Ямбол. Кабиле е най-значимия и най-голям тракийски античен град. Градът възниква в края на II хилядолетие пр.Хр. През 341г. пр.Хр. е завладян от Филип II Македонски, като след това е част от империята на Александър Македонски. Няколко десетилетия по-късно, траките успяват да си върнат града. Изграден отново той е стопански, политически и културен център във вътрешността на Древна Тракия, докато не попада по-късно под владението на Рим. Градът е окончателно разрушен през 6 век от аварите.

Архитектурните останки са впечатляващи, като голяма част от тях са консервирани и реставрирани. Откритите находки са експонирани в археологическия музей в самия град.

Хотели в близост