Хотел Чинар

★★
- Домище
карта
видео
забележителности

ПИ с идентификатор 22928.15.16 по КККР на землище с. Домище, общ. Кирково
тел. 0887912561
zlatka_75@abv.bg

Хотел Чинар се намира в Домище и е подходящ за селски туризъм. Обектът разполага с 44 легла. Хотел Чинар е с категоризация 2 звезди.

Непълен профил

Разположение на Хотел Чинар

Видео от региона на Хотел Чинар

Забележителности в района на Хотел Чинар