Гробници в България

Гробниците в България са архитектурни съоръжения, изградени от камък, дърво, тухли, а понякога са вкопавани в скали. Обикновено имат едно или повече помещения, като до входовете им водят дълги коридори. Освен останки от погребения, гробниците в България съдържат различни вещи, поставени като погребални дарове. Много често в тях се среща живописна или скулптурна украса по стените. Гробниците в България са строени предимно по време на бронзовата епоха (II хил. пр. Хр.).