Крепости в България

Крепостите представляват укрепени отбранителни съоръжения, които са строени предимно през средните векое. Крепостите в България са неделима част от историческото ни наследство. Повечето от тях за съжаление са били разрушени, а само няколко са относително добре запазени. Тук ще намерите пълна информация и снимки на най-известните крепости у нас.