Консервиране на храна

Консервирането е метод в кулинарията, който позволява да се съхранят сезонни хранителни продукти през зимните месеци. Както и да се запазят вкусът им и характерни качества, за по-дълго време. Основните методи за консервиране се разделят на три групи: биологични, химични и физични. Целта е да се спре развитието на вредните за продуктите микроорганизми. Най-често използваните от тях са: стерилизация – дълго варене на храната в херметично затворени съдове; пастьоризиране – продуктът се нагрява до температура, при която микроорганизмите умират (обикновенно загряване до температура над 60ºC, но не повече от 100ºC); замразяване – най-лесният и същевременно най-ефикасният начин на консервиране на храна (зеленчуците и плодовете се замразяват при температура около -30 до -40 °C, а месото от -20 °C дори до -40 °C); кисела ферментация – състои се в образуване на млечна киселина в резултат от млечно-кисела ферментация (използва се най-вече за консервиране на растителни продукти); сушене – отнема се водата от продуктите, по този начин ефикасно се предотвратява развитието на микроорганизмите (използва се най-често при производство на чай, кафе, макарони, сушени плодове и др.);  опушване – подлагат се на опушване продуктите чрез дим, образуван при изгаряне на дърво от широколистни растения (използва се най-често за месо, риба, сирене и др.).