Църкви и храмове

С признаването на християнството за разрешена, а по-късно и за официална религия, християните започват изграждането на свои храмове. Църквите се състоят от три основни части – олтар, основна част (кораб) и притвор. Олтарът обикновено се разполага в източната част на църквата, като той олицетворява Божието присъствие на земята. Корабът е мястото, където се събират вярващите по време на богослужение. Притворът е пък мястото, където по-рано са се събирали хората, които искат да бъдат кръстени. Днес той е изгубил това си значение. Според архитектурата си, църквите се делят на: трикорабни куполни църкви, църкви с централно решение на вътрешното пространство и църкви с един купол и надлъжно решен наос.