Манастири в България

Българските манастири са тясно свързани с историческата съдба на страната и българския народ. От създаването си те се превръщат в центрове на култура и славянска писменост, като съхраняват националните ценности през трудни за България периоди. Някои oт манастирите съществуват още от византийско време, а други са построени в последните години на миналия век. За съжаление само малка част от сега действащите манастири са запазили първоначалния си облик.