Музеи и паметници в България

Музеите в България се делят на национални (стопанисвани от държавата), регионални (стопанисвани от общините) и частни. Музейното дело в България води началото си от 1891 г., когато се създава археографската комисия при Министерството на народното просвещение. Тук ще откриете информация и снимки на по-известните музеи и паметници в нашата страна.