Паркове в България

Общата площ на националните паркове в България е 193.049 хектара, което е над 1/3 от площта на всички защитени територии в страната. Парковете Рила, Пирин и Централен Балкан са едни от най-големите и ценни защитени територии в Европа, като в тях се пазят рядко срещани естествени екосистеми. Тук ще намерите подробна информация и снимки на природните забележителности в парковете в България.