Върхове и равнини

България спокойно може да се нарече планинска страна. Близо половината от нейната територия е заета от различни по височина, характер, площ и произход планински образувания. Те са част от мощната верига на Алпо-Хималаите, която обхваща множество планински масиви в Европа и Азия. Планините в България са достъпни и през четирите годишни сезона и предлагат изключително разнообразни възможности за спорт, отдих и туризъм. Най-високият връх в България е Мусала с височина от 2925 метра.