Дунавска равнина – туризъм, забележителности, хотели

Дунавска равнина КАртаДунавската равнина покрива обширната територия между река Дунав и Предбалкана, от р.Тимок на запад до Северното черноморско крайбрежие. Обхващаша около 32 хил кв.км., това е най-голямата природо-географска област на България. Този регион е известен със своето земеделско богатство, живописни пейзажи и богато културно-историческо наследство.

В Дунавската равнина доминиращо място има равнинно – хълмистият релеф със средната надморска височина под 200 м. Най-голяма е надморската височина в Източната Дунавска равнина, където се намират редица възвишения и плата, включително Шуменското плато.

Дивата природа и животински свят в Дунавската равнина е сериозно повлиян от земеделското облагородяване на района, затова по цялата територия има обособени природни паркове и резервати със защитен статут.

История на Дунавския регион: Българската Дунавска равнина има дълга и завладяваща история, която обхваща няколко хилядолетия. В древни времена, районът е заселен от тракийски племена, които оставят след себе си богато наследство от артефакти и надгробни могили. През VII в именно тук се заселват основателите Първото българско царство още известно като Дунавска България.

Дунавска равнина също е била важен кръстопът за няколко средновековни империи, включително Византийската, Османската и Австро-Унгарската империи. Всяка от тези империи оставя своя отпечатък върху региона, оказвайки влияние върху неговата архитектура, език и обичаи.

Днес българската Дунавска равнина е смесица от култури и традиции, с жива фолклорна музика и танцова сцена, традиционни занаяти и вкусна кухня. Посетителите могат да се потопят в местната култура, като посетят един от многото фестивали и събития, които се провеждат през цялата година.