Северно Черноморие – Забележителности, плажове, хотели

Северно Черноморие КАрта

Регионът на Севрното Черноморие обхваща крайбрежната зона на административните области Добрич и Варна, от нос Картал до нос Емине, който условно разделя родното Черноморие на Северно и Южно.

Географски, Северното крайбрежие предствлява най-източната част на Добруджанското плато, което предопределя преобладаващо струмната скалиста брегова линия. При Дуранкулак и Шабла има обширни пясъчни плажове и няколко крайбрежни езера. При Тюленово, Камен бряг и нос Калиакра брегът е стръмен, образуван от твърда червена сарматска варовица и конгломерати, които се спускат 70 метра надолу към морето. Релефът на бреговата ивица около курортите Албена и Златни пясъци е хълмист, с типичен стъпаловиден характер.

Хотели Северно Черноморие

Видео: ТОП 10 плажове Северно Черноморие