Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт (bghotelite.com), са собственост на БГ ХОТЕЛИТЕ ООД и/или неговите партньори и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на БГ ХОТЕЛИТЕ ООД и/или неговите партньори за съответния вид използване.