Маршрути в Странджа

Двата вриса
Продължителност - около 40 минути

Маршрутът тръгва от с. Бръшлян в южна посока по стар коларски път. Преминава през буково-габърови гори и просторни поляни, обрасли с мащерка и памуклийка. След около 40 минути достига м. Двата вриса (Двата извора). Тук са изградени туристически заслон с...
До Вълчановия мост
Времетраене - около 7 часа

Маршрутът тръгва от Малко Търново в югоизточна посока, покрай градския стадион и след около 1.5 км достига до м. Дядовото Гьоргьово врисле с изграден кът за отдих. Покрай пътя могат да се видят дървета от лъжник - дъб, който расте единствено в Странджа. След...
До Змеювата къща
Продължителност - около 2 часа

Маршрутът започва от центъра на селото в посока с. Евренозово. Поема по черен път през обширни поляни, от които се откриват незабравими гледки към хълмовете на Странджа и долината на р. Велека. Достига пожарната кула и продължава по стар коларски път. Навлиза ...
До манастирчето в местност Пряслопът
Продължителност - около 1 час

Началото е от бившия мотел над Малко Търново. Пресича асфалта и поема нагоре по стар горски път, през буково-дъбова гора. Маршрутът отбива вляво от пътя и криволичи край гранитни скали, подобни на морени. Изкачването свършва. Достига манастирчето с аязмо "Св. ...
До Мишкова нива, Градището и местност Пропада
Продължителност - около 5 часа

Маршрутът тръгва от М. Търново - в южна посока, с изкачване по маркирана пътека до м. Пряслопът. Достига до портала на граничното съоръжение. Следва плавно изкачване по горски път до м. Мишкова нива с останки от тракийски култов комплекс. Отново плавно...
До параклиса Св.Св. Константин и Елена
Времетраене - около 2 часа

Патрони на Ахтопол са Св.Св. Константин и Елена. Интересна и поетична е легендата за възникването на Ахтопол. Според нея един от синовете на бог Зевс - Аполон, се влюбил в красива простосмъртна жена. От нея му...
До Свети Пантеляй
Продължителност - около 20 минути

За около 20 минути от с. Бръшлян се стига до параклиса "Св. Пантелеймон", намиращ се югоизточно от селото. Светецът, наричан в Странджа Свети Пателяй, е тачен от бръшлянци като покровител на селото. Тук се усеща атмосферата на странджанските манастирчета -...
До Царската река
Продължителност - около 4 часа

Маршрутът тръгва в източна посока от с. Сливарово по горски път. След около 3 км стига до м. Ватралова поляна. Пред скалата с изсечените соларни кръгове траките посрещали изгрева на Бога-Слънце. От южния край на поляната, след 200 м стръмно спускане през...
Екопътека Качул
Продължителност - около 5 часа

Започва от с. Граматиково по пътя към Царево. Вляво остава м. Тумбата. След около 1 км завива наляво по стар горски път към м. Калугерово. Тук има туристически заслон. Продължава на юг по билото и след около 3 км...
Забравената светица
Продължителност - около 4 часа

От с. Сливарово маршрутът поема в североизточна посока по горски път до м. Гробчето. След около 2 км следва половинчасово спускане през букови гори със странджанска зеленика и достига Върли дол. След почивка край бистрия поток следва 30 минути изкачване по...
Забравеният път
Продължителност - около 5 часа

Този път се е използвал до началото на XX век за превоз на стоки от и до богатото село Гьоктепе (дн. Звездец). Маршрутът тръгва към параклиса "Св. Тодор", спуска се към Сухата река през дъбови и букови гори, като следва течението й до вливането в р....
Интерпретативен маршрут Прилепи
Времетраене - около 1 час

Маршрутът е с изходна точка Малко Търново. В продължение на 5.5 км пътеката се изкачва и спуска сред стари странджански гори /денивелация 120 м/. По него са изградени 9 информационни точки, които запознават почитателите на дивата природа с тайнствения живот...
Към Голямото кале и екопътека "Извори на река Младежка"
Продължителност - около 1 час и 30 минути

Маршрутът тръгва от ракиджийницата на село Евренозово в североизточна посока, покрай Евренозовски дол. Излиза на горски път, продължава по него успоредно на дола. Достига малък чифлик - рибарник. Пресича малка рекичка, приток на река Младежка и започва...
Към залива Кастрич
Продължителност - около 1 час и 30 минути

Маршрутът тръгва от Резово на север и следва извивките на морския бряг. Редуват се скалисти заливчета, предлагащи уединение и спокойствие. След около 1 час достига до скалистия залив Кастрич. На северния бряг на...
Към Индипасха
Продължителност - около 3 часа и 30 минути

Маршрутът започва южно от с. Граматиково. Минава през м. Ямата. Спуска се към Чучурския дол, пресича го и след плавно изкачване достига до аязмото "Свети Илия". Продължава по склона и на най-високото място спира до параклиса "Св. Илия". Поема на югоизток до...
Към реката
Продължителност - около 5 часа

Маршрутът тръгва в югоизточна посока от село Бяла вода и след едночасово спускане достига река Младежка. Продължава по течението на реката през живописната долина,до местността Велечки колиби. Тук е срещата на две реки - Младежка и Велека. Тук може да се...
От манастира до Тъмната река
Времетраене - около 6 часа

Маршрутът тръгва от Голямобуковския манастир в югоизточна посока към село Близнак. В началото следва чакълиран път и преминава през млади дъбови гори и обширни поляни. Вдясно остава село Тракийци. След около 7 км пресича границата на Природен парк "Странджа". ...
По Колибарските пътеки
Продължителност - около 2 часа

Започва от м. Тумбата край село Граматиково и върви на север по асфалта. След около 1 км се отклонява наляво и през гъста букова гора достига Папазов дол и го пресича. Стръмно се изкачва към билната част през буково-дъбови гори. Достига до извора в м. Малката ...
По левия бряг на Велека
Продължителност - около 5 часа

Маршрутът започва от с. Заберново и поема на юг по стар коларски път. След около 2 км минава покрай параклиса "Св. Георги", в чийто олтар е вградена оброчна плочка на тракийския конник. След кратко спускане достига до река Щръмница. Продължава край нея до...
По планинските била
Времетраене - около 5 часа

Маршрутът започва от М. Търново по шосето за Царево. Достига борова горичка, отклонява се вдясно и по маркирана пътека се изкачва към Шофьорското врисле. В м. Бункера достига билото и го следва в северна посока....
По пътя на кавказките пирати - лази
Продължителност - около 8 часа

Това е един от пътищата, през който през Средновековието лазите (кавказки пирати - грузински етнос, приел исляма) нахлували от морето в Странджа, опустошавали селата и отвличали населението в робство. Маршрутът тръгва от село Визица и се спуска през поляни ...
По Резовското било
Времетраене - около 14 часа

Маршрутът тръгва от М. Търново по шосето за Царево. Достига борова горичка, отклонява се вдясно и по маркирана пътека се изкачва към м. Водиците. Тук е изграден кът за отдих и чешма със студена вода. Изкачва се по...
Познавателен маршрут билките на Странджа


Във флората на ПП „Странджа” се срещат около 500 вида лечебни растения. Много от тях посетителите виждат „на живо” когато преминават по не много стръмните пътеки /денивелация 140 м/: сладка и мъжка папрат, дебрянка, дълголистна мента, хвощ, горска пищялка,...
Познавателен маршрут птици
Времетраене - около 1 час

Интерпретативен маршрут „Птици” тръгва от хълма над устието на р. Велека от където се открива пленителна гледка към целувката между реката и морето, след това има много приятен преход по протежението на Велека в лонгозна гора и се стига до крайната точка,...
Познавателен маршрут хищници
Времетраене - около 1 час

Маршрутът се спуска и изкачва по стари горски пътища, като пресича на две места пълноводната през зимния период Заберска река. Дължината на маршрута е 6 километра, които при нормален ход се изминават за 4 часа. В неговата зона се намират множество вековни...
Познавателен маршрут „В царството на зелениката“


Маршрутът тръгва от с. Кондолово на север и се спуска към Мързевски дол през вековна дъбово-букова гора. Продължава надолу, по стар коларски път, по десния бряг на дола. Над пътя се надвесват вечнозелените храсти на странджанската зеленика. По бреговете на...
През била и долчини
Типичен горски маршрут, с продължителност около 3 часа и 30 минути.

Маршрутът минава по старите колибарски пътеки, използвани от хората в миналото. От село Бяла вода тръгва в източна посока и пресича две живописни дерета, притоци на река Младежка. Продължава по хребета, с красиви панорамни гледки към Босненското било и...
През местността Арабелят и Папийско дере
Времетраене - около 1 час

До средата на XIX в. село Варвара е било малко рибарско селище. Тук бил издигнат параклис на Света Варвара, много почитана светица от жителите на Царево (тогава Василико),
През Парорийската пустиня
Продължителност - около 3 - 4 часа

Маршрутът тръгва от с. Калово в източна посока, спуска се към горното течение на Казански дол, пресича го и плавно се изкачва към билната част. Тук, сред обширни поляни под група вековни дъбови дървета, се намира параклисът "Св. Петка". Маршрутът продължава...
Пътят на звездите
Продължителност - около 5 часа

Маршрутът започва от погледното място "Окото на бухала", над селото. Информационните табели помагат да се определят често наблюдаваните в района редки и защитени видове птици. Пътеката поема надолу по склона. По стар горски път преминава през открити поляни и ...
Пътят на ясния месец
Продължителност - около 4 часа 30 минути

По този път от с. Стоилово е минала четата на ВМОРО с войводата Пано Ангелов до с. Бръшлян, където водила сражение с турската войска, възпято в песента "Ясен месец". Маршрутът тръгва от с. Бръшлян в посока параклиса "Св. Пантелеймон", по стар коларски път. ...
Странджанската горска пътека
Времетраене - около 2 часа

Пътеката започва на около 200 м преди водопада в м. Докузак, вдясно от пътя М. Търново - с. Стоилово. Катери до билото по стар горски път, през смесена дъбово-борова гора. От билото се разкрива панорама на изток към резерват Средока, долината на река Мечи...
Богородишки дол
Продължителност - около 1час

Тръгва от центъра на селото в югоизточна посока. По въжения мост пресича река Велека и през лъките, покрай тухлените основи, останали от теснолинейката достига до м. Крейнеро (от гр. – студената вода). Завива (наляво) по чакълиран път, следващ течението на...
В подножието на Голямата папия
Продължителност - около 2 часа и 30 минути

Маршрутът минава по стария път, свързвал в миналото Ахтопол с Бродилово. Тръгва от града в югозападна посока. В първата си половина плавно се изкачва към билото през обширни поляни и дъбови гори. Минава покрай...
Геоложки маршрут
Продължителност - около 3 часа

Преди около 80 млн. г. връх Голямата Папия е бил действащ вулкан. В околностите му е имало надземни, подземни, надводни и подводни вулканични изригвания и разливи на лава. Морското крайбрежие между Царево и
Геоложки маршрут м.Бутамята - м.Силистар
Маршрутът е подходящ за орнитоложки наблюдения

Маршрутът започва в южния край на плажа Бутамята и завършва в северния край на залива Силистар. Може да бъде преминат и в обратна посока. Следва крайбрежната ивица - стръмен скален откос, в който могат да ...
До Вековния бук
Продължителност - около 2 часа и 30 минути

Тръгва в югоизточна посока от центъра на селото. Пресича лъките и по въжения мост р. Велека. Завива налявопо чакълиран път, следващ течението на реката. Продължава на изток и след 300 м рязко се отклонява вдясно. Минава м. Крейнеро и стръмно се изкачва през...
До параклиса Свети Илия
Продължителност - около 30 минути

Маршрутът е лек и подходящ за хората, които предпочитат кратките и спокойни разходки сред природата. От старата селска фурна върви по левия бряг на реката срещу течението, по коларски път. Пресича Ургарски дол и след около 10 мин. достига до малък параклис...
До Хайдушкото сборище
Продължителност - около 2 часа

Маршрутът тръгва от параклиса "Св. Пантелеймон" в южна посока покрай дола Раздол и следва стар коларски път, свързващ в миналото Бръшлян с Малко Търново. Преминава през смесени буково-дъбови гори. Отклонява се в източна посока (вляво) и се изкачва към м....
Екомаршрут Кладара
Продължителност - около 3 часа

Маршрутът тръгва от църквата "Св. Пантелеймон" в южна посока и се спуска стръмно до река Резовска. Продължава срещу течението й около 1 км. Рязко се изкачва по стръмния бряг до отвесна скала над реката. Тук може да се направи почивка. След кратко спускане до...
Екомаршрут Кончово
Продължителност - около 1 час и 30 минути

От с. Стоилово маршрутът тръгва на изток и до м. Кончово съвпада с веломаршрута "Път към звездния връх". В м. Кончово маршрутът рязко завива вляво (на север) и след 1 км стръмно спускане през стари дъбово-букови гори, стига до м. Св. Троица. Тук има кът за...
Екопътека "Вирът - извори на река Младежка - Калето - Замъкът - Вирът"


Екопътеката тръгва от м. Вирът, където е построен заслон с камина за 40 човека. Минава по дървено мостче над ръкав на р. Младежка. Достига изворите на Младежка и пещерата над тях по пътека с парапет, минаваща по няколко дървени моста. От изворите се връща...
Комитската пътека
Продължителност - 3 часа и 30 минути

Маршрутът тръгва от с. Стоилово в североизточна посока по билен горски път. Следва около 40 минутно спускане към р. Велека*. Пресича я в близост до разрушен мост и започва плавно изкачване към м. Петрова нива. На места гората се прорежда, откриват се гледки...
Край Велека
Продължителност - около 5 часа

Маршрутът започва на югоизток от с. Бродилово и се движи покрай левия бряг на река Велека, по горски път. След около 20 мин. достига м. Долната воденица. Продължава до м. Гечитет (преход). Ако се завие вдясно, след газене на реката може да се достигне м....
Към Влахов дол
Продължителност - около 4 часа

До Влахов дол се достига с велосипед и високо проходима кола, но не през м. Елените. До м. Гробчето маршрутът съвпада с маркираната пътека за Св. Марина. От там се спуска на север към Върли дол, пресича го и се изкачва до портала на граничното съоръжение в ...
Марина река - живият музей на терциерна Европа
Продължителност - около 1 час

Маршрутът започва от указателната табела "Марина река" на 3,5 км от с. Българи, в посока Царево, в дясно. Навлиза по горски път в разредена дъбова гора. Преваля билото, спуска се на юг и достига дълбоката влажна...
Мързевски дол - Вечнозеленото царство
Продължителност - 2 часа

Маршрутът тръгва от с. Кондолово, на север и се спуска към Мързевски дол през вековна дъбово-букова гора. Продължава надолу, по стар коларски път, по десния бряг на дола. Над пътя се надвесват вечнозелените храсти на странджанската зеленика. По бреговете на...
Нагоре по Милекоп
Продължителност - около 3 часа

Маршрутът започва от туристическия заслон в м. Харманята, южно от селото, на десния бряг на р. Велека. Следва кратко изкачване по пътека, преминаваща през дъбова гора. Включва се в билен път, който плавно води нагоре към Резовското било. Преминава през...
Нагоре по Могилата
Продължителност - около 2 часа

Маршрутът тръгва от бившия мотел над Малко Търново. Пресича асфалта и поема нагоре по стар горски път, през буково-дъбова гора. Прекосява малък дол. Катери по склона и преминава през находище на подезичест залист. Достига до Хижата, откъдето се открива...
От морето към планината
Продължителност - 3 часа и 30 минути

Началото му е от гр. Ахтопол в югозападна посока. Върви срещу течението на дола Дядо Гогова каба. Преминава с плавно изкачване покрай него, пресича едно от разклоненията му и достига м. Петраново с интересни скали...
От Силкосия до Велека
Продължителност - около 4 часа

Маршрутът тръгва от с. Българи в източна посока и излиза на асфалтовия път за с.Кости. Продължава надясно към с. Кости и след около 1 км се отклонява вляво. Върви по билото, по горски път,...
По морския бряг до Варвара
Продължителност - около 1 час и 30 минути

Маршрутът изцяло следва брега на Черно море. Тръгва от града в северозападна посока. Следва извивките на многобройните морски заливи с интересни скали и стръмни брегове, до достигане на Варвара. Маршрутът е...
По пътя на светците
Продължителност - около 3 часа

Маршрутът тръгва от центъра на с. Българи в югозападна посока. Движи се 3 км по билен път, сред дъбрави и горски поляни. Разкриват се красиви изгледи към долината на Велека и хълмовете над нея. Маршрутът лъкатуши по стръмния склон и се спуска към дола Трашка...
По пътя на свещения огън
Продължителност - около 4 часа в едната посока

Маршрутът следва пътя на нестинарското шествие до свещеното място - Голямата аязма. Тръгва от с. Граматиково по билен път в югоизточна посока. След около 5 км се спуска към река Велека* и в м. Припор я пресича. Катери към билото Карието, където са...
През горските усои
Продължителност - около 4 часа

Маршрутът тръгва в северозападна посока от с. Българи, пресича Язменски дол и се изкачва към м. Церът. Следва спускане към Лясков дол по стар горски път. Пресича долчината, тръгва нагоре към билото, като минава край параклис "Св. Петка". След около 700 м...
През Ставрото за Калинча
Продължителност - около 4 часа

Маршрутът тръгва от селото по морския бряг, в северна посока. След 2 км, в м. Ставрото, до скъсания мост, рязко се отклонява наляво и поема срещу течението на Малкото дере. Изкачва се плавно през поляни и храсталаци, които постепенно преминават в...
През Шилото за Кости
Продължителност - около 5 часа и 30 минути

Маршрутът тръгва от с. Кондолово по асфалтовия път за град Царево и след около 500 м се отклонява в югоизточна посока (вдясно). Върви по билен горски път сред обширни поляни и единични вековни дървета. Минава...
При наследниците на войводата Кондолов
Продължителност - около 7 часа

Маршрутът тръгва от с. Българи на север. Излиза на главния път Царево - Малко Търново. Завива по него, в посока Малко Търново и след около 500 м се отклонява на дясно по стар горски път, свързващ с. Българи със с....
Пътека към морето
Продължителност - около 2 часа

Пътеката тръгва от селото в североизточна посока. Изкачва се стръмно по скалист скат към едно от билата на вр. Голямата Папия. От м. Хайдушкото кладенче, разположена на самото било, се откриват панорамни гледки към морето. Пътеката се спуска през борова гора...
Пътуване към Родината
Продължителност - около 3 часа

Маршрутът тръгва от центъра на селото в западна посока, като следва пътя по десния бряг на Велека, срещу течението й. Минава сред крайречни гори и лъки. След 7 км, в м. Баба Дена, напуска крайречния път и поема вляво срещу течението на Влахов дол - един от...
Хотели в Царево

Хотели в Царево

Царево е чудесна дестинация за семейна почивка заради своя благоприятен климат и красива природа.

Хотели в Ахтопол

Хотели в Ахтопол

Съчетанието на море и планина прави Ахтопол особено предпочитана дестинация от любителите на природата.

Топ оферти
    затвори

    Този сайт използва бисквитки. За повече информация кликнете тук.