Паметници

България е богата на културни и исторически паметници, които датират от различни периоди на историята на страната. Едни от най-известните паметници са Шипка, паметникът на Васил Левски и паметникът на Съединението.