Предбалкан – туризъм, забележителности, хотели

Предбалкан Карта

Предбалкана обхваща хълмистата и нископланинска територия между Дунавската равнина и Стара планина, простираща се на площ от 14 390 кв. км. от Видин на запад до яз.Цонево на изток. Въпреки, че Предбалкана включва и Врачански балкан, поради отличителните му характеристики,  за неготе сме създали самостоятелен раздел, а тук сме включили информация за централната и източна част на Предбалкана, която покрива Тетевенски балкан, Троянски балкан, Еленски балкан, и северните склонове на Котленски балкан, както и Ловчанските, Севлиевските, Габровските и Търновските височини.

Северната граница на Предбалкана следва подножието на северните разломни склонове на Преславска и Драгоевска планина и завършва при сливането на реките Голяма Камчия и Луда Камчия при с. Цонево. Това е морфотектонска граница, която е добре дефинирана и лесно разпознаваема. Южната граница на Предбалкана със Стара планина следва големите надлъжни разломи по навлачените на север структури.

Туризъм в Предбалкана: Предбалканският регион в България е съкровищница от исторически забележителности, природни чудеса, занаятчийски традиции и дейности на открито. Това е място, където посетителите могат да се потопят в богатата история и култура на България, докато се наслаждават на красивата природа и дейности на открито като пешеходен туризъм, планинско колоездене, конната езда, лов и риболов. Северните склоновете на Стара планина предлага невероятни гледки и предизвикателен терен с множество туристически пътеки, пещери и водопади.

Занаятчийските традиции са важна част от българската култура и в региона на Предбалкана са се запазили автентичните традиции от периода Възраждане, в занаяти като грънчарство, дърворезба и килимарство. Посетители на региона може да се запознаят с техники, да разгледат експонати и включително да закупят ръчно изработки в културно-исторически центрове изградени в село Орешак, Етъра и Трявна. Тези занаяти се предават от поколения и дават поглед към богатото културно наследство на България.