Горнотракийски регион – забележителности, туризъм, хотели

Тракийска равнина

Горнотракийски регион покрива обширната територия намираща се между двете най-големи планински вериги в България –  Стара планина и Родопите. Границите на региона на запад се обуславят от прохода Траянова врата,  а на изток от Странджа планина и Южното Черноморие, обхващайки географските територии на Средна гора, Розовата долина (котловините между Стара планина и Средна гора), Тракийската низина и възвишенията на Сакар.

История и култура в Тракийската равнина и Средногорието: Горнотракийския регион е известен най-вече с множеството гробници и други антични обекти и артефакти, които древните Траки са оставили след себе си, включително хилядолетни традиции във винарството.  Не са малко и археологичните обекти останали от времето на Римската империя и Средновековна България.

Средногорието пък е емблематично с революционната дейност и борбата за Освобождение на България от Османския окупатор. На местата изпълнение със символика са изградени множество музеи и паметници на културата, даващи възможност да се съхрани паметта за историческите събития и личности от този период.