Марина река – живият музей на терциерна Европа

Продължителност – около 1 час

Маршрутът е подходящ за деца и ученици

Маршрутът започва от указателната табела „Марина река“ на 3,5 км от с. Българи, в посока Царево, в дясно. Навлиза по горски път в разредена дъбова гора. Преваля билото, спуска се на юг и достига дълбоката влажна долина на Марина река. Единадесет тематични табла представят типичните за ЗМ „Марина река“ растителни и животински видове, екологичните взаимовръзки и опазването на природата. Пет модула информират за реликтните растения, земноводните и влечугите, птиците и бозайниците и следите, които те оставят.

Представителната пътека „Марина река“ е част от по-дълъг преход до резерват Силкосия. Маршрутът дава възможност на една сравнително малка площ да се наблюдават почти всички вечнозелени колхидски храсти и терциерни реликти, разпространени преди няколко милиона години в почти цяла Европа и след последните заледявания оцелели единствено в Странджа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *