Резерват Силкосия

Резерват Силкосия е изключително красива местност, разположена между селцата Българи и Кости в Южна България и криеща в себе си удивителни места и природни дарове. Защитената територия се простира в Странджа планина и обхваща части от землищата на двете живописни села. Резерватът се извисява на надморска височина между 100 и 250 метра и съхранява в себе си незаменимо природно богатство, като наше задължение е да го пазим и уважаваме.

Силкосия е известна като най-старият резерват у нас, обявен за такъв още през 1931 година, за да се опазят уникални растителни видове, които за застрашени от изчезване. Общата площ върху, която днес се простира Силкосия е 396 хектара, а в нейните граници влиза и водосборния басейн на местната река Велека.

В резервата има голямо разнообразие на растения – установени са около 260 вида висши растения, 14 дървесни и множество видове тревисти растения и храсти. Някои от тях могат да се наблюдават само тук, а други са типични за далечни географски райони, което е доста интригуващ факт за повечето учени. Именно това разнообразие на флората превръща резерватът в истинска природна съкровищница.
Голяма част от площта на резерватът е заета от дъбови и букови гори. Има и горски формации от горун и източен бук. Средната възраст на дървесните видове е приблизително 130 години, а някои от тях дори достигат до повече от 200 години. Срещат се и вечнозелени храсти – странджанска зеленика, странджанско бясно дърво, джел, скоруша, брекиня, дива круша и т.н.

На територията на резервата живеят и доста обитатели от животинския свят, представени от земноводни, влечуги и бозайници. Някои от тях са зелена крастава жаба, жаба дървесница, жълтокоремникът, слепокът, шипоопашатата костенурка и др. От птичите видове се наблюдават авлига, южният славей, сойката, чинка, кълвачи и т.н. Силкосия е дом на около 50 защитени животински вида, някои от които са вписани в списъка на Червената книга на България.

Резерватът е под закрилата на РИОСВ – Бургас.

Какво интересно в района на Резерват Силкосия?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *