Никополис ад Иструм

Руините на някогашният римски град Никополис ад Иструм включват редица впечатляващи структури, включително форум, амфитеатър, базилика и няколко храма, редица обществени бани, акведукти и сложна система за водоснабдяване.

Възникване и развитие на Никополис ад Иструм

Никополис ад Иструм е бил древен римски град, разположен в провинция Мизия, днешна България – на 20 км. от Велико Търново, в близост до р. Росица. Този античен град е основан през 106 г. от римския император Траян в чест на победата му над Даките, а самото му име на латински означава „град на победата на Дунава“.

Разположението му е стратегически подбрано, на брега на един от притоците на р.Дунав. Никополис ад Иструм процъфтява Градът процъфтява като важен тъговски център за региона през II и III век, когато по времето на римските императори Константин Велики и Юстиниан I населението му нараства до над 20 000 души. Доказателство за оживена търговска дейност са откривани монети, сечени в градската монетарница, която пуска в обръщение над 1100 различни типа. Това продължава до края на VI – началото на VII в., когато бива разрушен от набезите на Аварите.

Градоустройство на Никополис ад Иструм

Градът е бил планиран по т. нар. Хиподамова система, при която главните улици са с посока север-юг и запад-изток, а всички останали са успоредни на тях и се пресичат под прав ъгъл. Всички те са павирани с големи плочи от доломитизиран варовик и ограничени с бордюри.

Никополис ад ИСтрум

Под настилката е изградена канализация, която събира и отвежда отпадните води чрез главен канал. Днес може да се види как са изглеждали: античните улици с настилка от огромни каменни блокове, тротоарите, централната улична канализация с ревизионни шахти в настилката и други елементи на античното градоустройство.

Архологическо проучване на Никополис ад Иструм

Днес руините на Никополис ад Иструм са популярна туристическа дестинация в България и са признати за важен археологически обект. Посетителите могат да разгледат руините и да научат за историята и културата на града, както и преглед на артефакти, които са били изкопани от мястото, включително монети, керамика и бижута.

Никополис ад ИСтрум

Разкрити са: останките на одеона (малък театър за камерни спектакли); централният градски площад (агора) с останки от околовръстна колонада; сградите около площадното пространство; булевтериона (градски съвет); една улична латрина (WC); части от голяма обществена баня (терми), две от портите на укрепителната система и други части от архитектурата и градоустройството на града.

Никополис ад ИСтрум

На 200 м. западно от града са останките на античния акведукт и водния резервоар. Запазени са и няколко антични кладенци на територията на самия град. Особено богата е украсата на фризархитравите от йонийския ордер на агората, както и единствените (засега) разкрити в България колони със сърцевидно сечение.

Какво интересно в района на Никополис ад Иструм?

Снимки от Никополис ад Иструм

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *